בתוך העולם הזה של המדיטציה, מודעות והתפתחות רוחנית יש תהליכים ומסעות שונים ארוכים וקצרים שאנחנו עוברים ובתוך רובם יש מצבים שחוזרים על עצמם התבוננות, חוויה, והוויה.

בעולם המדיטציה אני חווה את זה היום בצורה מאוד חזקהבשלב הראשוני של המדיטציה אתה בהתבוננות – הסתכלות מבחוץ, בשלב השני אתה מתחיל להכנס לחוויה ולחוות את אובייקט המדיטציה , ובשלב השלישי אתה ואובייקט המדיטציה הופכים לאחד .

בעולם היוגה השלב השלישי נקרא סמדהי והוא נחשב למצב הגבוה ביותר של היוגה אך גם בו יש רמות שונותסמדהי מייצג את המצב בו המודט, אובייקט המדיטציה הופכים לאחדחווויתי את המצב הזה בטעימות קטנות עד 2016 – ואז אחרי תהליך של התעוררות קונדליניחוויתי את זה ללא הפסקהבתור אדם שאובייקט התרגול של המדיטציה הראשי שלו היה אהבה ומרכז הלבהגעתי למצב שאין אותי ואהבהאלא אני אהבהובמצבים מסוימים גם אין אני יש רק אהבה.

לאחרונה כל שבוע אני מקבל אינפורמציה וידע חדש לגבי מדיטציותוהשבוע בין השאר הידע של התבוננותחוויההוויה הגיעקשה לי לשים את זה במילים אבל בסדר אתחיל מהמקום שעורר בי זרעים של הידע הזה לפני שנים:

אחד הקורסים החזקים ביותר למדיטציה מתקדמת שעשה לי את השינוי לפני כמה שנים היה חלונות התודעהקורס של בארט טן ברג וגורגיבקורס חווינו את המתבונן של המתבונן החווה של החווה וההווה של ההווה. ולמדנו על מצבי ההארה שנובעים מכל מצב.
היום אני רואה שהתנועה הזאת מהמתבונן להוויה קיימת בכל.

בסופו של דבר בהתפתחות האישית שלנו יש שלב שבו אנחנו מתבוננים על החיים שלנואבל לא תמיד שותפים או אחראים עליהם, בשלב שני כשיורדים לאיזור החוויה שנמצא בלב אנחנו מסכימים להיות, לחוות ולקבל זה קורה כשחלון התודעה העיקרי נמצא יותר במרכז הלב ואנחנו מתפקדים משם, והשלב השלישיזה השלב שאנחנו פשוט נמצאים בהוויה אני מוכן לחיות ולהיות אני באמת חיי וקיים בצורה מלאה בתוך הגוף שלי.

אותו דבר קיים גם בתוך חלקים מסוימים בתוכנו כשאנחנו מתעוררים ומתחילים להתבונן ולראות את החלק המסויים הזה שלנו, אחר כך מקבלים אותו וחווים אותוובשלב השלשי פשוט נותנים לו לעבור אינטגרציה ולהיות חלק מלא בתוכנו פשוט להיות ללא שיפוט.

וזה בדיוק אותו דבר כמו המדיטציהניקח דוגמא למדיטציה על נרשלב ראשון אני רק מתבונן עליומההתבוננות בנר אני נכנס למצבי מדיטציה שונים ומגווניםאבל ששייכים לאיזור הראש.

בשלב השני העמוק יותר אני מתחיל לחוות את הנראני ממש נעשה מודע לנר ולא דרך הראש או העינייםפה החוויה יותר קשורה ללבאני אפילו כמו יחווה את הנר מבפנים.

בשלב השלישי אני הופך להיות הנר אני בעצמי הנר ואני נמצא בהוויה של הנר, כמו כל דבר כל שלב או מצב שכזה יש לו רמות שונות של אימרסיהלדוגמה בשלב שאני חווה את הנר ומודע אליו שנחשב יותר דרך הלבלא דווקא ארגיש אליו אהבהאבל אחרי תקופה של תרגול יש מצב שגם זה יפתח ואתחיל לחוש אהבה בתוך הלהבהשהרי לא סתם האש מקודשת בכל התרבויותאש החיים שניתנה לנו. אבל לא מיד אהיה שם זה כמו דרגות שונות בתוך עומק המדיטציהוזה מה שמעניין בעולם הזה. בכל שלב בכל דרגה בכל דבר יש עומק רוחב ומימדים שונים שאפשר להגיע אליהם.

כל עומק כזה שאנחנו מגיעים אליו פותח לנו עוד דרגותכי כל דבר כשזה עם הזמן והתרגול והקבלה של מה שעולהמציף לשמו עוד חסימות אנרגטיות בגוף הפיזי שמשמש אותנווברגע שאנחנו מנקים אותן נפתח לנו עוד שלב ועוד עומק של תחושות ושל הוויה.

בשעה שאני כותב את זה אני יושב בבית קפה קטן בשדרהאני יכול להתבונן גם לא דרך העיניים הפיזיות שלי והתודעה שלי קולטת את כל הבניינים והאנשים, חיות וכבישים שסביביאם אסתכל על מה זה שאני קולטאני קולט את קווי המתאר של כולם.

אם אעבור לחוויהאני עובר למצב שאני חווה את הגופים של כולם האנשים החיות, הבתים והכבישים מבפניםכאילו הרחבתי את התודעה שליואם אעבור לשלב ההוויה אני הופך להיות כל האיזור הזה אני הבית קפה הכביש, הבניינים הפכנו לאחד .

Pin It on Pinterest

Share This